You are currently viewing Obcokrajowcy w powiecie

Obcokrajowcy w powiecie

Dane statystyczne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach za sierpień 2021 r. mówią o tym, że stopa bezrobocia w naszym powiecie wynosi 10,5%.
Według wielu taka liczba oznacza, że powoli zbliżamy się do wskaźnika, przy którym trudno mówić o bezrobociu, a raczej o jakimś procencie osób, które z rożnych przyczyn nie chcą podejmować pracy, albo opłaca się im pracować na „czarno” w Polsce albo zagranicą.
Ponadto rozszerzana na różne obszary pomoc społeczna także nie wpływa motywująco na część osób bezrobotnych, po prostu dobrze im się żyje na przysłowiowym garnuszku państwa.
Wiele pyrzyckich firm poszukuje osób do pracy, zapewnia potencjalnym kandydatom nawet szkolenia. Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach pozyskuje środki i realizuje projekty skierowane do osób bezrobotnych, ale nadal brakuje rąk do pracy.
To oczywiste, że jednym z najważniejszych kryteriów przy wyborze zatrudnienia jest wynagrodzenie, a z tym jest różnie.
Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach, oprócz wspierania osób bezrobotnych, w ramach swoich obowiązków rejestruje również oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić obywateli innych krajów oraz wydaje zezwolenia na pracę sezonową.
Jak przekazał nam PUP, za pracą do Pyrzyc przyjeżdżają najczęściej obywatele Ukrainy i Mołdawii, a pracodawcy też składają dokumenty dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji i Rosji.
Od 01.01.2021 PUP w Pyrzycach zarejestrował 377 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wydał 16 zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach w zakresie zatrudniania cudzoziemców wydaje tylko formę uproszczoną tzw. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, gdzie cudzoziemiec może pracować przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy oraz wydaje zezwolenia na pracę sezonową dla podmiotów związanych z rolnictwem i gastronomią, gdzie obcokrajowcy mogą pracować przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym.
Należy dodać, że pracodawcy zatrudniając cudzoziemca na okres dłuższy niż ww. oświadczenie mogą też ubiegać się o zezwolenie na pracę typu A na okres nie dłuższy niż 3 lata, które są wydawane przez wojewodę zachodniopomorskiego. Cudzoziemiec natomiast przebywający na terenie Polski może sam ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt (kartę pobytu) i pracę praktycznie u każdego wojewody.
Tak jak widzimy, możliwości uzyskania pozwolenia na pracę i pobytu na terytorium naszego kraju jest wiele, więc precyzyjne określenie ilości obcokrajowców przebywających na terenie powiatu pyrzyckiego jest trudna do oszacowania.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn