You are currently viewing Niewypłacalny 74-letni „ŁOŚ”

Niewypłacalny 74-letni „ŁOŚ”

               Koło Łowieckie „Łoś” w Pyrzycach powstało w 1946 roku. Od samego początku gospodarowało na terenach powiatu pyrzyckiego, obecnie w obwodzie polnym o powierzchni ok. 12 800 hektarów. Koło w 2016 roku obchodziło swoje 70 urodziny. Niestety już wiemy, że kolejnych tak okrągłych urodzin myśliwi należący do koła obchodzić nie będą. Zarząd Koła na swoim posiedzeniu 25 lutego 2020 podjął decyzję o likwidacji koła z powodów finansowych. Jak czytamy w piśmie rozesłanym do gmin, zasadniczym powodem upadku koła jest trudna sytuacja finansowa związana z wypłatami odszkodowań z tytułu szkód łowieckich. W powyższym piśmie czytamy, że w sezonie łowieckim 2017/2018 koło musiało wypłacić za szkody kwotę 63052,00 zł, za sezon 2018/2019 kwotę 63060,00 zł a za sezon 2019/2020 168 384,00 zł już zostało wypłacone i pomimo braku środków na koncie koło zobowiązane jest do wypłaty do 30.03.2020 kwoty 74430,00 zł. Mimo podejmowanych działań przez myśliwych 74- letniego koła nie dało się uratować. Obecnie majątkiem zasłużonego koła i jego zobowiązaniami zajmować się będzie likwidator.