You are currently viewing Radny Jerzy Wroński odchodzi

Radny Jerzy Wroński odchodzi

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej przewodniczący rady Mariusz Majak poinformował zebranych, że radny Jerzy Wroński złożył w wolnych wnioskach rezygnację z członkostwa w klubie radnych „Bezpartyjne Pyrzyce”. W piśmie skierowanym do przewodniczącego Klubu Damiana Błażejewskiego pisze na ten temat tak – „Oświadczam, że występuję z Klubu Bezpartyjne Pyrzyce i jednocześnie proszę o wykreślenie mnie z pocztu członków w trybie natychmiastowym. Jednocześnie proszę o poinformowanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej o moi wystąpieniu z Klubu. Do wystąpienia skłoniło mnie przekonanie, że jako niezależny radny VIII Kadencji Rady Miejskiej w Pyrzycach, będę miał większą i bezstronną możliwość dla dobra i na rzecz swoich wyborców i całej społeczności Gminy Pyrzyce” Wroński to drugi radny, który od początku nowej kadencji samorządu oficjalnie opuścił szeregi większościowej opozycji w skład której oprócz radnych Klubu Bezpartyjne Pyrzyce wchodzi też Klub Radnych PIS. Już kilka miesięcy temu radna Grażyna Słodkowska odeszła z Klubu Radnych PIS. Gdyby dziś podzielić radnych Rady Miejskiej w Pyrzycach na przynależność klubową, to po odejściu Wrońskiego mamy Klub radnych „Bezpartyjne Pyrzyce” który obecnie liczy 6 radnych, Klub Radnych PIS 4 radnych, Klub Radnych Pracujmy Razem liczący 3 radnych, a dwoje radnych Słodkowska i Wroński nieniezależni.

PP