You are currently viewing Najstarsi w powiecie pyrzyckim

Najstarsi w powiecie pyrzyckim

Najstarszym człowiekiem na świecie jest Maria Branyas Morera z Hiszpanii, któa 4 marcu skończy 116 lat! Jeśli chodzi o rekordy Guinessa, to najstarszym człowiekiem w historii była Jeanne Louise Calment z Francji (1875–1997). Przeżyła aż 122 lata i 164 dni!  Jeżeli chodzi o Polskę to rekord długiego życia należy do pani Tekli Juniewicz, która przeżyła rekordowe 116 lat, bijąc wiele rekordów długowieczności. Przed śmiercią była drugą najstarszą osobą na świecie. 

Jak wygląda długowieczność w powiecie pyrzyckim?

Zwróciliśmy się do samorządów z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie -”Proszę o przekazanie informacji na temat ilości mieszkańców gminy w wieku 90 do 95, 96 do 100 i powyżej 100 roku życia, a także wieku najstarszego mieszkańca gminy. Proszę o dane z podziałem na płeć”.

Gmina Przelewice

– mieszkańcy w wieku 90 do 95; K 19, M 7,

– mieszkańcy w wieku  96 do 100 lat; K 4, M 0

– najstarsza mieszkanka gminy w lipcu 2023 r. ukończy 99 lat.

Gmina Lipiany

– mieszkańcy gminy Lipiany w wieku 90- 95 lat  – 35 osób w tym: 27 kobiet, 8 mężczyzn;

– mieszkańcy gminy Lipiany w wieku 96- 100 lat – 9 osób w tym 1 kobieta, 8 mężczyzn

– mieszkańcy powyżej 100 lat – 2 kobiety.

– najstarsza mieszkanka gminy Lipiany w tym roku skończy 104 lata.

Gmina Pyrzyce

– mieszkańcy w wieku od 90-95 lat – 110 osób w tym 84 kobiet i 26 mężczyzn

– mieszkańcy w wieku od 96-100 lat 20 osób w tm 17 kobiet i 3 mężczyzn

– mieszkańcy w wieku powyżej 100 lat – 2 osoby w tym 1 kobieta i 1 mężczyzna

– najstarsza osoba ma 103 lata i jest to kobieta.

Gmina Warnice

– mieszkańcy w wieku 90 – 95 lat, to 21 osób (17 kobiet i 4 mężczyzn)

– mieszkańcy w wieku 96 – 100 lat, to 6 osób (4 kobiety i 2 mężczyzn)

– mieszkańcy w wieku powyżej 100 lat, to 1 osoba – mężczyzna.

Gmina Kozielice

– mieszkańcy w wieku 90 – do 95 lat – 16 osób

– mieszkańcy w wieku 96 – do 100 lat – 2 osoby

– mieszkańcy w wieku powyżej 100 lat -1 osoba

– najstarszy mieszkaniec – 101 lat  – kobieta

Gmina Bielice

– mieszkańcy w wieku 90 do 95; K 15, M 4,

– mieszkańcy w wieku  96 do 100 lat; K 2, M 0

– najstarszym mieszkańcem gminy jest kobieta – 101 lat

Jak widać z przesłanych nam informacji, w powiecie pyrzyckim żyje 5 osób, które mają więcej niż 100 lat, są to 4 kobiety i tylko jeden mężczyzna. Wśród 10 najstarszych ludzi na świecie są same kobiety. Potwierdza to, że statystycznie kobiety żyją dłużej. Połowa najstarszych ludzi na Ziemi (czyli 5 na 10 osób) to obywatele Japonii! Jest też 3 obywateli USA, a także Hiszpanka i Brazylijka.

Facebook
Twitter
LinkedIn