You are currently viewing Muzeum Wsi Zachodniopomorskiej w Przelewicach
Wejście do muzeum

Muzeum Wsi Zachodniopomorskiej w Przelewicach

Ogrody Przelewice są na etapie opracowywania koncepcji wystawy nowopowstającego Muzeum Wsi Zachodniopomorskiej i zachęcają wszystkich mieszkańców naszego województwa do współpracy.

Muzeum powstanie w budynku Obory z 1912 r. znajdującej się na placu folwarcznym. Od 1945 roku Folwark był własnością Państwowych Gospodarstw Rolnych. Dawniej w Oborze znajdowało się około 300 stanowisk dla bydła rozmieszczonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych poprzecznych. PGR-y miały być przykładem nowoczesnego rolnictwa, ale w rzeczywistości produkowały znacznie mniej żywności niż dyskryminowani przez władze rolnicy, którzy pracowali na własną rękę. Po likwidacji PGR-ów w 1991 r. większość pracowników znalazła się bez pracy i perspektyw życiowych. Utrudniło to życie na wsi ówczesnych mieszkańców. Majątek PGR-ów był bogatym zapleczem dla rozmaitych „rekompensat”. Duża część, jak nie większość pegeerowskiej ziemi trafiła więc do Kościoła. Mniejsza część została wydzierżawiona prywatnym osobom, przyczyniając się do powstawania wielkoobszarowych gospodarstw rolnych. Duże zmiany na zachodniopomorskiej wsi nadeszły w 1989 r., kiedy wieś krok po kroku nabierała innego wyglądu, a coraz mniej mieszkańców wsi zajmowało się tylko i wyłącznie rolnictwem.

Część starej Obory zostanie zagospodarowana pod potrzeby Muzeum Wsi Zachodniopomorskiej. Koncepcja określa podstawową ścieżkę zwiedzania oraz dodatkowe tematyczne ścieżki edukacyjne, jakie mogą być wdrażane w ramach ekspozycji we wnętrzu budynku.

W Muzeum znajdować będzie się m.in. wystawa na temat rozwoju rolnictwa, prezentująca oś czasu od okresu neolitu do współczesności. Ponadto udostępnione będą tam informacje
o stanowiskach archeologicznych związanych z dawnymi kulturami rolnymi na Pomorzu Zachodnim. Informacje i artefakty zebrane zostaną z badań archeologicznych. W Muzeum znajdować się będą ekspozytory odpowiadające 1 kwintalowi różnych gatunków zbóż i innych roślin uprawnych. Miejsce stanie się centrum edukacji, a odwiedzający będą mieli możliwość nabyć wiedzę w zakresie bonitacji, apiologii, produkcji materiału siewnego oraz genetyki roślin uprawnych. Ważnym aspektem edukacyjnym będzie przemysłowy chów zwierząt na świecie
i jego skutki dla globalnych zmian klimatycznych. Zaplanowano również wystawę „Ryby naszych jezior” – wielkogabarytowe akwaria z rybami słodkowodnymi Pomorza Zachodniego
w charakterystycznych biotopach. W projekcie są również interaktywne standy z projekcją objaśniającą pojęcia klasyfikacji zootechnicznej w różnych gatunkach. Dużą atrakcją będzie symulator traktora Ursus, a także eksponaty dawnych maszyn rolniczych trakcji konnej
i traktorowej. Stworzona zostanie interaktywna makieta historii całego założenia, gdzie dostępne będą informacje o właścicielach majątku przelewickiego. Plany uwzględniają również stworzenie multimedialnego katalogu o najważniejszych i najciekawszych założeniach folwarcznych na Pomorzu Zachodnim. Taki przewodnik turystyczny będzie można z łatwością pobrać na urządzenia mobilne.

Oprócz Muzeum, część powierzchni w Oborze zostanie przeznaczona na cele edukacyjno-konferencyjne. Będzie dostosowana do potrzeb związanych z organizacją imprez kulturalnych, warsztatów czy plenerów. W obiekcie powstanie dodatkowych blisko 60 miejsc noclegowych, uwzględniających pokoje gościnne dla artystów.

Wystawa muzealna będzie wielowątkowa, obejmie tematykę życia codziennego mieszkańców zachodniopomorskiej wsi w okresie powojennym. Akcję osadniczą w latach 1945 – 50, gdy
w Polsce występowały problemy związane z zagospodarowaniem poniemieckich majątków. Ekspozycja nawiąże do tematów rolnictwa, kultury, tradycji, zwyczajów ludowych i OSP. Wystawa będzie dotyczyła również dzisiejszych czasów i perspektyw rozwoju zachodniopomorskiej wsi. Muzeum stworzy szanse nabycia wiedzy o nowych trendach, w tym rolnictwie ekologicznym, rozwoju funkcji turystycznych obszarów wiejskich, problemach związanych ze zmianami klimatu, klęskami żywiołowymi i niekontrolowanymi procesami urbanizacji.

Ogrody Przelewice zachęcają do włączenia się w tworzenie ekspozycji poprzez udostępnienie przedmiotów związanych z historią wsi takich jak: stare maszyny rolnicze, rzeczy codziennego użytku, przedwojenne pamiątki, stare plakaty filmowe, czy nawet kartki żywnościowe z czasów PRL-u.

Aby historie rodzinne nie odeszły w zapomnienie, Ogrody zachęcają do przekazania posiadanych przez siebie pamiątek związanych z pracą i życiem codziennym na zachodniopomorskiej wsi. Wszystkie eksponaty zostaną otoczone staranną opieką i będą zabezpieczone przed skutkami upływu czasu. Niektóre z darów będzie można zobaczyć na stornie internetowej Ogrodów
i w Social Mediach, gdzie będą udostępniane.

Ogrodom zależy na zaangażowaniu wszystkich, którzy chcą się dzielić historią wsi, do tworzenia tego muzeum, które stanie się historyczną atrakcją naszego województwa. Przedmioty będą wykorzystywane w ekspozycjach stałych, wystawach czasowych, a także do celów edukacyjnych.

Zbiórka eksponatów obywa się w Ogrodach Przelewice, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

+48 91 5643080

sekretariat@ogrodprzelewice.pl

Koncepcja zagospodarowania i aranżacji wnętrza budynku dawnej obory w kompleksie folwarku Przelewice w ramach instytucji „Ogrody Przelewice” – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej.