Matura 2019 w Zespole Szkół nr 1 w Pyrzycach.

W roku szkolnym 2018/19 w Zespole Szkół Nr 1 w Pyrzycach do matury przystąpiło 64 uczniów. Wyniki egzaminów maturalnych okazały się dla zdecydowanej większości maturzystów niezwykle zadowalające. Nasi uczniowie osiągnęli zdawalność na poziomie 87,5% (Licea 86,4%, Szkoły Ponadgimnazjalne 80,5%). Wynik ten jest wyższy zarówno od średniego wyniku w Liceach jak i Technikach w Polsce. Egzaminy z poszczególnych przedmiotów w tym roku są wypadły bardzo dobrze, ponieważ na poziomie podstawowym z języka polskiego i matematyki uczniowie uzyskali wyniki wyższe, a z języków obcych zbliżone do wyników w okręgu i województwie. Na poziomie rozszerzonym maturzyści osiągnęli wysoki poziom, ponieważ wyniki z języka polskiego, biologii, chemii są wyższe niż w województwie i okręgu, z fizyki- równe województwu, a lepsze niż w okręgu, natomiast z matematyki wyniki są porównywalne z okręgiem i województwem. Gratulujemy Maturzystom !

MATURA 2019

 

Szkoły ponadgimnazjalne

(licea/technika)

LICEA

ZS NR 1 PYRZYCE

Zdawalność

80,5%

86,4%

87,5%

Egzaminy poprawkowe

12,9%

8,9%

9,37%

Nie zdało egzaminu

6,6%

4,7%

3,1%