You are currently viewing Małpki uratują gminne budżety !!!!

Małpki uratują gminne budżety !!!!

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt tzw. ustawy prozdrowotnej, przewidującej m.in. wprowadzenie opłaty za alkohol w opakowaniach o pojemności nieprzekraczającej 300 ml. Opłatę w wysokości 10 zł za litr będą zobowiązani wnosić przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Zgodnie z aktualną propozycją resortu przedsiębiorcy będą wnosić tę opłatę na rachunek właściwego urzędu skarbowego, a nie na konto gminy, jak pierwotnie planowano. Pobór opłaty nie będzie więc zadaniem własnym gmin. Utrzymano natomiast pomysł, by wpływy z opłaty stanowiły w 50 proc. dochód własny gmin i w 50 proc. przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie z projektem podziału wpływów z opłaty będzie dokonywał Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, proporcjonalnie do wpływów uzyskanych przez gminy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; on też będzie przekazywał środki na rachunki bankowe NFZ i gmin. Jednocześnie w nowych przepisach ma znaleźć się wskazanie, na co samorządy będą mogły wydać te środki. Gmina będzie musiała je przeznaczać na „działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”. Na podstawie liczby banderol resort zdrowia szacuje, że dzienna sprzedaż napojów alkoholowych o objętości 100-300 ml wynosi około 1,3 mln sztuk, co dawałoby łączną kwotę opłat na poziomie około 500 mln zł. Proponujemy opodatkować każdą pojemność, ponieważ ktoś, kto pił tylko jedną „małpkę” na tydzień, teraz po kalkulacji, kupi połówkę albo litra, a przedsiębiorcy z zachwytu nad nowym podatkiem wypiją sobie po „małpce”.

PP