You are currently viewing Ludzkie kości na 2 Marca

Ludzkie kości na 2 Marca

11 i 12 kwietnia 2023 podczas usuwania awarii sieci wodociągowej przez pracowników Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w ulicy 2 Marca podczas prac ziemnych wykopano ludzie czaszki kości długie, fragmenty miednic i kręgosłupów oraz inne kości. Niezwłocznie zawiadomiono policję oraz ze względu na to, że miasto Pyrzyce w obrębie murów jest pod nadzorem konserwatora powiadomiono także Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kości do dalszych badań zostały zabezpieczone przez policję, a prace w miejscu dość nietypowego znaleziska zostały wstrzymane. 2 maja 2023 roku Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie wydała w sprawie znaleziska decyzję, która pozwala firmie PPK na przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z programem opracowanym przez archeologa — pana Leszka Styczyńskiego, na terenie Starego Miasta w Pyrzycach wpisanego do rejestru zabytków pod nr 38, decyzją z dnia 22 kwietnia 1955 r., znak: Kl.V.-0/17/55, w związku z prowadzeniem robót ziemnych związanych z awarią wodociągu przy ul. 2 Marca, od strony ul. Szkolnej w Pyrzycach, na dz. nr 235/51 Obr. 8 m. Pyrzyce, gm. Pyrzyce.

Oznacza to, że każde prace ziemne, te planowane związane z inwestycją, ale i te związane z awariami sieci wod-kan. muszą być wykonywane pod nadzorem archeologa i zgodnie z przygotowanym przez niego programem. Dla PPK skutek jest taki, że jak podczas prac znajdą choćby małą kosteczkę lub ślady zabytków archeologicznych, to prace muszą być wstrzymane i dalej decyduje archeolog. Oczywiście nic nie jest za darmo, koszt archeologa i inne związane z nadzorem archeologicznym należy dodać do ceny wody i ścieków.

Kilka lat burmistrz Pyrzyc zabiegała o wykreślenie części miasta Pyrzyce w obrębie murów obronnych z Rejestru Zabytków. Starania te związane były z utrudnieniami, jakie nakłada na inwestorów konserwator zabytków w związku z tym, że ten teren miasta znajduje się w tym rejestrze. Niestety na ostatnie z pism Marzeny Podzińskiej, Burmistrz Pyrzyc dotyczące wykreślenia Pyrzyc z rejestru, skierowane do Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ministerstwo w dniu 19 sierpnia 2021 roku podjęło decyzję w sprawie, utrzymując ścisły nadzór konserwatorski. Decyzja z 22 kwietnia 1955 roku związana z wpisaniem Starego Miasta w Pyrzycach do rejestru zabytków pod nr 38 ma swoje konsekwencje do dziś.

W efekcie nadal każdy inwestor w obrębie murów obronnych musi uzyskać opinię konserwatora dla choćby niewielkiej inwestycji związanej z dłubaniem w ziemi.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn