You are currently viewing Likwidacja Szkoły Podstawowej w Jesionowie do powtórki

Likwidacja Szkoły Podstawowej w Jesionowie do powtórki

 Władze gminy Przelewice od kilku lat, próbują zlikwidować Szkołę Podstawową w Jesionowie i jak na razie bez rezultatu. Ubiegłoroczna uchwała Rady Gminy została zaopiniowana przez Zachodniopomorskiego Kuratora negatywnie, taki pogląd podzielił także minister edukacji, a Wojewódzki Sąd Administracyjny, do którego ostatecznie trafiła sprawa, uchylił obie w/w decyzje. Stan obecny jest taki, że Rada Gminy w Przelewicach zmieniła we wcześniejszej uchwale dotyczącej likwidacji szkoły datę jej likwidacji z 31 sierpnia 2021 na 31 sierpnia 2022. By wyjaśnić aktualny stan placówki, Stowarzyszenie „Wspólnie łatwiej” działające w Jesionowie skierowało do Ministerstwa Edukacji pismo z prośbą o wyjaśnienie i takowe otrzymało – „………Niemniej jednak należy wyjaśnić, że uchylenie postanowienia Ministra Edukacji Narodowej, a tym samym uchylenie postanowienia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oznacza jedynie, że sprawa – po zwróceniu akt sprawy przez sąd – zostanie ponownie rozpatrzona przez kuratora. Gminie od decyzji kuratora ponownie będzie przysługiwało złożenie zażalenia do Ministra Edukacji i Nauki. Postanowienie Ministra Gmina ponownie będzie mogła zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dlatego też, sprawa zamiaru likwidacji szkoły w Jesionowie jest niezakończona……”
Z naszych informacji wynika, że sąd administracyjny zarzucił opinii wydanej przez kuratora szczecińskiego, że w uzasadnieniu do tego dokumentu za szeroko odniósł się do roli szkoły w lokalnym środowisku, nie powinien poruszać spraw społecznych, kulturalnych związanych z placówką a jedynie ograniczyć się do oceny problematyki oświatowej.
W związku z tym, że sprawa wróciła, na początek Kuratorium Oświaty w Szczecinie 26 marca 2021 roku ponownie wydało NEGATYWNĄ opinię na temat likwidacji Szkoły Podstawowej w Jesionowie, już bez odniesień społecznych i kulturalnych. Gminna Przelewice odwoła się już od tej decyzji do Ministra Edukacji.
PP

Facebook
Twitter
LinkedIn