You are currently viewing Krótsza droga do pracy

Krótsza droga do pracy

W ubiegłym tygodniu, na zaproszenie starosty Stanisława Stępnia, w Pyrzycach gościł Rafał Zając, Prezydent Stargardu. Głównym tematem spotkania była przebudowa drogi na terenach Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie komunikującej Miasto Stargard z Gminą Warnice. W ramach zadania Gminy Miasto Stargard planuje przebudowę drogi (ok. 1300 m) do południowej granicy miasta w kierunku Warnic na odcinku od istniejących płyt na styku działek nr geod. 192/3 i 263 obr. 23 m. Stargard do granic miasta, poprzez budowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą: m.in. odwodnienie, oświetlenie (ok. 2000 m – kontynuacja oświetlenia istniejącego wzdłuż odcinka o nawierzchni z płyt oraz planowanej do przebudowy drogi). Szacowana wartość inwestycji ok. 5 100 000 zł. W/w droga ma swój ciąg dalszy na terenie gminy Warnice, jest drogą należącą do powiatu pyrzyckiego, która także będzie przebudowywana. Cena kosztorysowa przebudowy „pyrzyckiego” odcinka tej drogi o długości około 1 km to 1 122 406,14 zł, obecnie Starostwo w Pyrzycach prowadzi rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich na temat budowy ronda na skrzyżowaniu tej drogi z drogą wojewódzką. Miasto Stargard i Powiat Pyrzycki będą starać się o dofinansowanie tych inwestycji ze środków Programu Inwestycji Strategicznych.

Przebudowana droga zdecydowanie skróci przejazd do pracy wielu mieszkańcom naszego powiatu do Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie. Powstają tam kolejne firmy i będą nowe miejsca pracy. Cieszę się, że wspólnie z panem Rafałem Zającem, Prezydentem Stargardu będziemy realizować tę regionalną inwestycję” – powiedział po spotkaniu Starosta Pyrzyc Stanisław Stępień.

Rozpoczęcie obu inwestycji na drodze planowane jest na rok 2023/2024 w zależności od terminu otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych.

Facebook
Twitter
LinkedIn