You are currently viewing Kozielice najbogatsze, Lipiany najbiedniejsze

Kozielice najbogatsze, Lipiany najbiedniejsze

Z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wskaźnikach dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin na 2022 r. wynika, że ogólnopolskim liderem pod względem dochodów na jednego mieszkańca gminy z wynikiem, aż 29 704 zł pozostaje gmina wiejska Kleszczów, na terenie której znajduje się Elektrownia Bełchatów.

Podstawę opisywanego poniżej rankingu stanowią prognozy przygotowane przez MF, służące do obliczenia tzw. janosikowego – dane o dochodach podatkowych gmin za 2020 r. Pod uwagę brane są m.in. dochody z tytułu opłat i podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także udziały we wpływach z CIT i PIT, do tych wyliczeń nie są zaliczane różnego rodzaju dotacje (Polskie Ład itp.)

W powiecie pyrzyckim najbogatszą gminą według Ministerstwa Finansów jest Gmina Kozielice, która w tegorocznym rankingu uplasowała się na 239 miejscu z dochodem na jednego mieszkańca w wysokości 2498,99 zł. I tu można by się zastanowić, skąd typowo rolnicza gmina, ze znikomą ilością zakładów przemysłowych, ma dochód na jednego mieszkańca wyższy od zdecydowanie bardziej uprzemysłowionej gminy Pyrzyce, czy Lipiany. Znajdujemy tylko jedną różnicę, na terenie gminy Kozielice znajdują się farmy elektrowni wiatrowych, a w gminie Lipiany i Pyrzyce ich nie ma. Gmina Kozielice z tytułu podatku naliczonego dla tych budowli osiągnęła dochód w 2020 roku – 2 235 944,00 zł, w 2021 roku – naliczono 2 235 944,00 zł (firmy wpłaciły 2 192 123.20 zł) i na 2022 w budżecie gminy Kozielice zaplanowano dochód w wysokości 1 712 410,00 zł. Już tylko dochód z samych wiatraków podzielony przez około 2500 mieszkańców gminy Kozielice daje nam 894 zł na jednego mieszkańca w 2020 i 2021 roku. Gdyby tylko tego dochodu zabrakło na dzień 30 czerwca 2021, to gmina Kozielice spadłaby w rankingu o ponad 700 pozycji. Na miejscu drugim w rankingu Ministerstwa Finansów w naszym powiecie na miejscu 1157 uplasowała się Gmina Pyrzyce z dochodem 1523,45 zł na jednego mieszkańca. W przypadku Pyrzyc, kilka lat temu także była szansa na dodatkowe dochody z elektrowni wiatrowych. Działania były podejmowane równolegle z inwestycjami na terenie gminy Kozielice i Bielice, ale w wyniku protestów mieszkańców gminy Pyrzyce inwestor wycofał się i dziś kasy w budżecie gminy nie ma. Jak widać z powyższego rankingu, poszukiwanie nowych źródeł dochodów przynosi wymierne milionowe efekty. Gmina Pyrzyce, gmina pszenno – buraczana od lat ma problem z dużymi terenami pod inwestycje. Obecnie temat elektrowni wiatrowych, już w trochę innej atmosferze prawnej (nowa ustawa) jak i społecznej (większe zainteresowanie mieszkańców wydzierżawianiem terenów pod wiatraki) powraca i może za kilka lat będzie dodatkowy dochód dla budżetu gminy Pyrzyce i indywidualnych mieszkańców także. Na miejscu trzecim – 1258 najbogatszych gmin w naszym powiecie z dochodem na jednego mieszkańca 1465,92 zł znalazła się gmina Przelewice, na miejscu czwartym – 1347, z dochodem także z elektrowni wiatrowych 1421,72 zł gmina Bielice, na miejscu piątym – 1484 z dochodem 1364,62 zł na jednego mieszkańca gmina Warnice i na miejscu szóstym – 1612 z dochodem 1298,61 zł na jednego mieszkańca gminy Lipiany.

Myślę, że stwierdzenie, iż gmina Lipiany jest najbiedniejszą gminą w powiecie pyrzyckim mając dochód na jednego mieszkańca w wysokości1298,61 zł budzi zazdrość mieszkańców gminy Potok Górny w woj. lubelskim, gdzie dochód na jednego mieszkańca wynosi 524 zł, a gmina zajmuje w zestawieniu Ministerstwa Finansów 2477 miejsce.

Przypomnijmy, że podstawę opisywanego rankingu przygotowanego przez MF stanowią prognozy, służące do obliczenia tzw. janosikowego. Janosikowe to specjalny podatek opłacany przez bogate gminy na rzecz biedniejszych. Podatek ten obliczany jest w oparciu o poziom dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego osiągniętych dwa lata wcześniej w stosunku do bieżącego roku budżetowego.

Otrzymanie subwencji lub ewentualna wpłata do budżetu państwa jest wynikiem różnicy wpływów podatkowych na jednego mieszkańca w danej jednostce oraz średniej dla kraju, która wynosi 2 122 zł. Poniżej tej średniej znalazło się 2037 na 2477 gmin w Polsce. Wynika więc z tego wprost, że bogata gmina Kozielice zapłaci podatek na rzecz pozostałych pięciu gmin powiatu pyrzyckiego.

RTFacebook
Twitter
LinkedIn