You are currently viewing Kolejnych 100 widokówek

Kolejnych 100 widokówek

 Co miesiąc dodajemy do „Wirtualnego Muzeum Ziemi Pyrzyckiej – Od zarania dziejów do wczoraj” po 100 skanów widokówek z kolekcji dr Wojciecha Kuźmińskiego. Nasz zbiór zawiera już kilkaset dokumentów dotyczących gmin Pyrzyce, Lipiany, Przelewice, Kozielice, Bielice, Warnice, Stargard, Dolice w obecnej administracji z okresu do 1945 roku. Dziś dodajemy kolejną setkę widokówek związanych z miastem Pyrzyce. Zapraszamy do zakładki po prawej stronie naszej strony.