You are currently viewing Kolej plus Pyrzyce?

Kolej plus Pyrzyce?

 Rządowy program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Do 26 sierpnia 2020 r. jednostki samorządu terytorialnego w formie formularza, mogły składać projekty i pomysły inwestycyjne dotyczące kolei na swoim terenie. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego tuż przed zamknięciem naboru złożył wniosek do programu Kolej Plus o środki na odbudowę i uruchomienie nieczynnej linii kolejowej Stargard – Kostrzyn a także w ramach tego zadania połączenie Myśliborza z Gorzowem i zwiększenie przepustowości na popularnej trasie. Inwestycja według wstępnych wyliczeń UM ma kosztować około 700 mln zł. Dotychczas do programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus, a konkretnie do PKP Polskie Linie Kolejowe trafiło blisko 100 wniosków z całej Polski, na łączna kwotę około 25 mld zł, gdy w programie Kolej Plus zarezerwowane jest 5,6 mld zł, więc szanse na sukces projektu są niewielkie. Pyrzyczanie wiedzą o tym, że samorząd ich gminy od kilku lat zabiega o nieodpłatne przejęcie terenów pokolejowych na potrzeby własnej infrastruktury drogowej, obwodnicy Pyrzyc, ścieżek rowerowych itd. W tym temacie doszło już do wstępnego porozumienia pomiędzy samorządem wojewódzkim a gminą Pyrzyce w sprawie wspólnej realizacji obwodnicy Pyrzyc po trasie nieczynnej linii kolejowej, o czym mieszkańcy gminy Pyrzyce byli informowani i konsultowani, a tu kilka dni temu ukazała się informacja o tym, iż marszałek województwa złożył wnioski o środki na reaktywację kolei linii kolejowej przebiegającej przez Pyrzyce. Poprosiliśmy burmistrz Pyrzyc Marzenę Podzińską o komentarz.
„Gmina Pyrzyce chce przede wszystkim uporządkowania i zagospodarowania zaniedbanych od lat terenów pokolejowych zgodnie z aktualnymi potrzebami. Jedną z propozycji jest poprowadzenie po nieczynnej linii kolejowej drogi omijającej zabytkowe centrum Pyrzyc. Niestety mimo podejmowanych wielu prób nieodpłatnego przejęcia terenów pokolejowych na rzecz gminy Pyrzyce Ministerstwo Infrastruktury odmawia nam przekazania gruntów, informując, że linia kolejowa Stargard – Myślibórz przebiegająca przez Pyrzyce przewidziana jest w planach do uruchomienia, mimo że w Myśliborzu odcinek tej linii przebiegający przez miasto został już zlikwidowany i przeznaczony na obwodnicę Myśliborza, której budowa właśnie trwa. W związku z tym, że wyczerpaliśmy prawne i parlamentarne możliwości dotyczące przejęcia w/w terenów, po konsultacjach z Marszałkiem województwa przyjęliśmy wspólnie inną koncepcję na zagospodarowanie terenów pokolejowych w Pyrzycach w ramach rządowego programu Kolej+. Wnioskodawcą projektu w ramach tego programu jest Urząd Marszałkowski, przewiduje on nie tylko modernizację i odbudowę korytarza komunikacyjnego Szczecin – Stargard- Pyrzyce- Myślibórz – Dębno – Kostrzyn, ale i odbudowę połączenia kolejowego Myślibórz – Gorzów. Teraz będziemy oczekiwać na rozstrzygnięcie konkursu i w zależności od jego wyniku Gmina Pyrzyce wspólnie z Urzędem Marszałkowskim będzie podejmować dalsze działania dotyczące budowy obwodnicy Pyrzyc, z której absolutnie nie rezygnujemy. Odnosząc się do krytyki planowanej obwodnicy Pyrzyc po torach kolejowych, to przypomnę, że obwodnica poza miastem Pyrzyce już istnieje, jest nią droga S3, droga ta była budowana z myślą o przeniesieniu ruchu ciężkiego transportu na nową drogę, niestety jak widzimy z marnym skutkiem” – skomentowała Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc
Według naszej oceny decyzja w sprawie wniosków marszałka o środki na Kolej Plus będzie decydująca, bo jak PKP nie da pieniędzy na odbudowę linii kolejowej to już nie będzie argumentów żeby tereny pokolejowe oddać gminie Pyrzyce, jak PKP da pieniądze na pyrzycką kolej to trzeba będzie szukać nowej trasy dla obwodnicy bo ona musi powstać.
PP