You are currently viewing Kasacja wyroku wójta Kozielic?

Kasacja wyroku wójta Kozielic?

   Do 2 sierpnia 2020 roku wojewoda zachodniopomorski ma czas na wniesienie kasacji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który uznał orzeczenie zastępcze wojewody dotyczące wygaszenia mandatu wójta Piotra Rybkowskiego za nieważne. Wiemy już, że obie strony otrzymały 2 lipca 2020 uzasadnienie do wyroku i obecnie wojewoda może odwołać się od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego, może to zrobić, jak wspomniałem na wstępie, do 2 sierpnia 2020 roku . Szczeciński sąd w pełni uznał argumentacje wnioskodawców zażalenia, czyli wójta Rybkowskiego i Rady Gminy. Jeżeli wojewoda nie odwoła się od wyroku, to Rybkowski będzie nadal wójtem gminy Kozielice do końca kadencji, tak jakby sprawy nie było, a jak się odwoła, to wszystko w rękach sędziów NSA.
Pełną treść uzasadnienia do wyroku – czytaj 
PP