You are currently viewing Jeszcze nie złożyli wniosków, a już dostali

Jeszcze nie złożyli wniosków, a już dostali

Tempo wręczania symbolicznych czeków (tablic) na różne samorządowe potrzeby jest od kilku lat bardzo wysokie. Bardzo często włodarze naszego państwa przyjeżdżają do miast, wsi i tam grupowo samorządowcom wręczają tablice z zapisaną na niej kwotą, ogłaszając w ten sposób wyniki jakiegoś konkursu, do którego obdarowane samorządy przestąpiły i złożyły wnioski.

Jednak, jak życie pokazuje, można zrobić wręczanie symbolicznych czeków zanim jeszcze sam obdarowany – gmina złoży wniosek. Tak się stało 8 października 2021 r. w Stargardzie, podczas konferencji, z udziałem Janusza Cieszyńskiego – sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa, Leszka Dobrzyńskiego – posła na Sejm RP oraz Zbigniewa Boguckiego – Wojewody Zachodniopomorskiego, podczas której zainaugurowany został ogólnopolski program “Cyfrowa Gmina”. Wtedy to między innymi wójtom, burmistrzom z powiatu pyrzyckiego wręczono tabliczki z wypisanymi kwotami, o które będą mogli się w imieniu samorządów ubiegać 10 dni później, a to dlatego, że nabór wniosków Cyfrowa Gmina ruszył dopiero 18 października 2021 r.

Trudno zrozumieć więc, czemu uroczystość wręczania tablic miała służyć, skoro dofinansowanie z programu Cyfrowa Gmina jest obligatoryjne i należy się każdej gminie w Polsce. Kwoty przypadające dla gmin będą zależeć od liczby mieszkańców i zamożności gminy mierzonej wskaźnikiem dochodów podatkowych G. W województwie zachodniopomorskim na 113 gmin uprawnionych do aplikowania o środki w ramach „Cyfrowej Gminy” przeznaczono na alokację ponad 26 milionów zł. Wszystkie gminy z województwa zachodniopomorskiego będą mogły wziąć udział w pierwszym naborze, który ruszył 18 października 2021.

Dofinansowanie „Cyfrowa Gmina” to projekt finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU. Będzie można przeznaczyć go na zadania z zakresu rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa: cyfryzację urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencje niezbędne do realizacji e-usług, pracę i edukację zdalną, czy też analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

W ramach projektu w powiecie pyrzyckim dla gmin wyliczono kwoty: Bielice 100 000,00 zł, Pyrzyc 576 810,00 zł, Warnice 103 290,00 zł, Lipiany 173 820,00 zł, Przelewice 153 460,00 zł i Kozielice 100 000,00 zł. Na dofinansowania jak powyżej gminą mogą składać wnioski.

Należy się oczywiście cieszyć, że do gmin na cyfryzację trafią kolejne unijne pieniądze, można jedynie zastanawiać się nad bardzo medialną formą ich dystrybucji.

RT

Facebook
Twitter
LinkedIn