You are currently viewing Izba wytrzeźwień dla mieszkańców 4 gmin

Izba wytrzeźwień dla mieszkańców 4 gmin

W poprzedni wydaniu Pulsu Powiatu zamieściliśmy informacje o tym, że Gmina Pyrzyce po raz kolejny podpisała umowę z Gminą Miasto Szczecin, za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień — Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień, na „nocleg” dla tych 6 pyrzyczan, którzy przesadzili z trunkami. W artykule znalazła się informacja, że Gmina Pyrzyce podpisała taką umowę jako jedyna w powiecie pyrzyckim, tymczasem okazuje się , że gmin dbających o swoich nietrzeźwych mieszkańców jest więcej. W tym roku umowy podpisały także: Gmina Warnice, przeznaczając na ten cel kwotę 1920,00 zł za noclegi w Izbie Wytrzeźwień dla 6 osób, Gmina Lipiany 1280,00 zł z noclegiem w Szczecinie dla 4 osób, Gmina Przelewice z kwotą 640,00 zł zapewni pobyt w Izbie Wytrzeźwień 2 mieszkańcom gminy i, jak już pisaliśmy, Gmina Pyrzyce z kwotą 1920 zł gwarantując noclegi z wytrzeźwieniem dla 6 osób.

Gmina Bielice nie planuje podpisania umowy z Gminą Miastem Szczecin, a Gmina Kozielice myśli nad taką formą opieki dla nadużywających alkoholu mieszkańców.

Przypomnijmy, że Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień — Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień zapewnienia przywiezionym pensjonariuszom opiekę medyczną, nocleg, a po wytrzeźwieniu rozmowę z psychoterapeutą, co dla skacowanych jest chyba najgorszą częścią takiego pobytu. Na nocleg do Izby Wytrzeźwień mogą odwieźć mieszkańca w/w gmin policjanci, albo strażnicy w przypadku gminy Pyrzyce i Warnice, do domu po wytrzeźwieniu dany klient musi niestety wrócić już na własny rachunek.

Facebook
Twitter
LinkedIn