You are currently viewing Gospodynie wiejskie w powiecie pyrzyckim

Gospodynie wiejskie w powiecie pyrzyckim

W  studio Radia Pyrzyce 91.10 MHz gościły Bogumiła Kołodziej sołtys Nowielina i Urszula Lisztwan z Ryszewk. Obie panie są prezeskami Kół Gospodyń Wiejskich w swoich miejscowościach w gminie Pyrzyce. Wywiad w studio (dostępny na www.radiopyrzyce.pl) dotyczył historii, powodów powstania i aktualnej działalności tych dwóch KGW. Radiowa rozmowa sprowokowała nas do analizy zainteresowania mieszkańców – mieszkanek całego powiatu organizowaniem się w Kołach Gospodyń Wiejskich. Na pytanie o działalność KGW w poszczególnych gminach otrzymaliśmy odpowiedzi.
Gmina Bielice – na terenie Gminy Bielice funkcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich
Parsowianki w miejscowości Parsów.

Gmina Przelewice – na terenie gminy działają 4 KGW, w tym: Koło Gospodyń Wiejskich w Przywodziu, Koło Gospodyń Wiejskich w Jesionowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Ukiernicy, Koło Gospodyń Wiejskich w Żukowie „Iskra”

Gmina Lipiany – informujemy, że na terenie gminy Lipiany działa 1 Koło Gospodyń Wiejskich w Mielęcinku.

Gmina Kozielice – w odpowiedzi informuje, iż na terenie Gminy Kozielice działają 4 Koła Gospodyń Wiejskich: KGW “Na Koturnie” w Łozicach, KGW “Hrabina” w Mielnie Pyrzyckim, KGW “Trze-Boskie Zacisze” w Trzeborzu i KGW “Malwy” z Tetynia
Gmina Pyrzyce – Gospodyń Wiejskich w Nieborowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Nowielinie, Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezin-Ryszewo, Koło Gospodyń Wiejskich w Mielęcinie, Koło Gospodyń Wiejskich w Okunicy, Koło Gospodyń Wiejskich “Stróżewianki” w Stróżewie, Koło Gospodyń Wiejskich „Czerniczanki” w Czernicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Ryszewku

Gmina Warnice – Koło Gospodyń Wiejskich w Grędzicu, Koło Gospodyń Wiejskich ,,Kłębowianki” w Kłębach, Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbnie ,,Jezioranki”, Koło Gospodyń Wiejskich w Reńsku “Sami Swoi”, Koło Gospodyń Wiejskich w Cieszysławiu “Żabki”.

Jak widać, największa potrzeba tworzenia organizacji KGW występuje w środowisku wiejskim gminy Pyrzyce, tu mamy aż 8 działających kół, na drugim miejscu z pięcioma kołami KGW jest gmina Warnice.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn