You are currently viewing Energia odnawialna w pyrzyckich samorządów

Energia odnawialna w pyrzyckich samorządów

Kryzys energetyczny, zbliżająca się zima, rosnące ceny prądu, gazu, energii cieplnej to bardzo duży problem dla każdego samorządu. Szefowie gmin liczą pieniądze w budżecie i zastanawiają się nad tym, z czego rezygnować, co czasowo ograniczyć i gdzie wyłączyć światło.

Dziś słyszymy w mediach o drastycznych podwyżkach cen energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego o 400 lub więcej procent. Gdyby przyjąć, że prąd oświetlający pyrzyckie gminy zdrożeje o 400 %, to od jakich kwot zaczynamy? Ze względu na to, że rok 2022 nie jest jeszcze zamknięty, poprosiliśmy włodarzy pyrzyckich gmin o informacje, jaki był koszt zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlania ulicznego gminie w 2021 roku?

Kozielice – 87 287,50 zł

Przelewice – 159.875,85 zł

Bielice – 86 800, 18 zł

Lipiany – 197.095,50 zł

Pyrzyce – 472.777,48 zł

Warnice – 103 410,44 zł

Z informacji przekazanych nam przez Urzędy Gmin powiatu pyrzyckiego wiemy, że w żadnej z gmin nie kończy się w tym roku długoterminowa umowa na dostawę energii elektrycznej. W związku z tym wydatki na oświetlenie w tym roku będą zbliżone do roku 2021. Drastyczny wzrost kosztów nastąpi dopiero na podstawie nowych umów w 2023 roku. A ograniczanie zużycia prądu (skrócenia czasu pracy oświetlenia) planuje tylko gmina Kozielice.

Dziś, kiedy dużo mówi się o odnawialnych źródłach energii także o fotowoltaice, postanowiliśmy sprawdzić, czy samorządy widzą potrzebę obniżenia kosztów energii elektrycznej jak i ekologii.

Na nasze zapytanie, otrzymaliśmy od wójtów i burmistrzów naszego powiatu następujące odpowiedzi:

Kozielice

Obecnie na obiektach będących własnością gminy nie ma zamontowanych urządzeń fotowoltaicznych, nie posiadamy również dokumentacji na instalację takich urządzeń.

Przelewice

Obiekty należące do gminy nie są wyposażone w instalacje fotowoltaiczne. W najbliższych planach inwestycyjnych nie są zaplanowane działania polegające na montażu instalacji fotowoltaicznych w obiektach należących do gminy.

Bielice

Na obiektach należących do Gminy Bielice nie ma zamontowanych paneli fotowoltaicznych. W ramach rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład złożono wnioski i pozyskano dofinansowanie na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej:

1. Urząd Gminy Bielice

2. Świetlica wiejska w Parsowie

3. Świetlica wiejska w Nowym Chrapowie

4.Świetlica wiejska w Starym Charpowie

5. Świetlica wiejska w Liniach

6. Świetlica wiejska w Babinie

7. Świetlica wiejska w Swochowie

8. Świetlica wiejska w Bielicach

9. Świetlica wiejska w Chabowie

10. Budynek OSP Bielice

Lipiany

Na obiektach należących do gminy Lipiany nie były dotychczas montowane urządzenia fotowoltaiczne. Gmina Lipiany przymierza się do realizacji zadania pn.:”Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne”. Projekt przewiduje montaż mikroinstalacji. Łączna moc szczytowa instalacji wynosić będzie: 6500 Wp. Zadanie jest współfinansowane w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″ ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Monitorujemy nabory wniosków o dofinansowanie na inwestycje w energię odnawialną i w miarę możliwości budżetowych Gminy, będziemy starać się o korzystne dotacje na doposażanie obiektów gminnych w instalacje fotowoltaiczne.

Pyrzyce

W styczniu 2022 roku przesłałam do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pismo z wykazem świetlic wiejskich tj. w Turzu, Mechowie, Giżynie, Nieborowie, Stróżewie i w Brzezinie, które chciałabym, aby zostały objęte wsparciem finansowym w związku z przygotowaniami do wdrożenia nowej perspektywy finansowej UE do 2027 r. – Odnawialne Źródła Energii (OZE).

Trwają również prace związane z realizacją, zakończeniem zadania pt.: ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia”. W zakresie tego zadania do wykonania jest między innymi montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach tych szkół.

Warnice

Gmina Warnice jest w trakcie realizacji inwestycji pn. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania poprzez doposażenie w instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła świetlicy w miejscowości Zaborska. Zadanie jest dofinansowane w ramach poddziałania 19.2. ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie 4.6. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętego PROW na lata 2014-2020. Moc instalacji fotowoltaicznej: 9,9 KW. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: styczeń 2023 r.

Aktualnie wszystkie pyrzyckie gminy bazują jeszcze na cenach przedwojennych energii elektrycznej, ale większość z nich już dostaje oferty na kolejny okres zdecydowanie większe od obecnie obowiązujących i na razie nie podpisują, czekają na decyzję rządu.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn