You are currently viewing DPS w Żabowie bez zakażeń

DPS w Żabowie bez zakażeń

O trudnej, epidemicznej sytuacji w domach opieki słyszymy prawie codziennie. Osoby tam przebywające są w podeszłym wieku i do tego mają różne choroby, a co za tym idzie osłabiony organizm, co z kolei powoduje większą podatność na zakażenie COVID 19. W powiecie pyrzyckim mamy jeden Dom Pomocy Społecznej w Żabowie, składa się z dwóch obiektów mieszkalnych usytuowanych w Pyrzycach przy ul. Niepodległości oraz w Żabowie. Dom funkcjonuje jako placówka stałego pobytu dla 80 osób przewlekle somatycznie chorych (40 miejsc- Pyrzyce, 40 miejsc- Żabów), a najstarszy mieszkaniec pyrzyckiego DPS we wrześniu 2020 roku skończył 97 lat.
Jak dziś wygląda sytuacja w naszym DPS pytamy Justynę Rewerską – Głodowską,
dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie.
W związku z obecną sytuacją epidemiczną wprowadzone zostały w naszym Domu ograniczenia mające na celu odpowiednie zabezpieczenia i ochronę najbardziej narażonych na ryzyko zakażeń koronawirusem osób starszych, niepełnosprawnych i chorych przewlekle. Nasz Dom podejmuje działania adekwatne do zmieniającego się stanu, jak również przestrzega zalecane przez służby sanitarne reżimu oraz dotychczas wydawanych rekomendacji. Zgodnie z zaleceniami GIS, Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Chorób Zakaźnych oraz rekomendacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w naszym Domu ograniczono bezpośredni kontakt mieszkańców z osobami spoza Domu. Mieszkańcy mają dostęp do urządzeń umożliwiających im kontakt z bliskimi. Wprowadzone zostały procedury zasad wejścia osób trzecich niezbędnych do funkcjonowania placówki. Personel Domu jest zobowiązany do zachowania ścisłego reżimu sanitarnego, w tym do noszenia środków ochrony osobistej- maseczek, przyłbic, rękawic oraz używania środków dezynfekujących. Bieżąco monitorowany jest stan zdrowia mieszkańców i pracowników- pomiar temperatury personelu przed podjęciem pracy oraz pomiar temperatury 2x dziennie i liczby oddechów u mieszkańców. Personel Domu ograniczył aktywność poza pracą i w miarę możliwości ograniczono przemieszczanie się pracowników.
RT – Czy były przypadki zakażenia?
J.R.G. – W DPS nie było przypadku podejrzenia lub faktycznego zakażenia koronawirusem.
RT – Czy przyjmujecie obecnie nowych podopiecznych?
J.R.G. – W przypadku konieczności przyjęcia nowego mieszkańca do DPS warunkiem przyjęcia jest uzyskanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Nowo umieszczonemu mieszkańcowi zapewnia się izolację od innych mieszkańców na okres 14 dni (w każdym budynku wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji o podwyższonym reżimie sanitarnym). Liczba personelu, który będzie miał bezpośredni kontakt z nowoprzyjętym mieszkańcem jest ograniczona. Personel zobowiązany jest do zachowania ścisłego reżimu sanitarnego.
RT – Czy w najbliższym czasie zamierzacie Państwo wprowadzić kolejne obostrzenia związane z zagrożeniem koronawirusem?
J.R.G. – Na bieżąco monitorujemy sytuację epidemiczną oraz wydawane przez służby zalecenia, rekomendacje. Jeżeli sytuacja będzie wymagała wprowadzenia kolejnych obostrzeń, to będziemy je wprowadzać, aby bardziej efektywnie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz przeciwdziałać pojawieniu się dużych ognisk zakażeń w DPS.
RT