You are currently viewing Czy szpital ma być likwidowany?

Czy szpital ma być likwidowany?

W ostatnich miesiącach dużo mówi się o planach samorządu powiatowego związanych z połączeniem Szpitala Powiatowego w Pyrzycach z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W kontekście rozmów prowadzonych na ten temat przez radnych powiatu z udziałem personelu medycznego i związków zawodowych pyrzyckiego szpitala pojawiają się w przestrzeni publicznej informacje o zagrożeniu likwidacją placówki. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jaka jest przyszłość Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, ale i przypomnieć historię negocjacji dotyczących połączenia Szpitala Powiatowego w Pyrzycach z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Historia negocjacji:

28.09.2020 roku Rada Społeczna działająca przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz 30.09.2020 roku Rada Powiatu Pyrzyckiego podjęły uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do połączenia Szpitala Powiatowego w Pyrzycach z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 lub Samodzielnym Klinicznym Szpitalem nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Następstwem podjętych uchwał 10 czerwca 2021 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie i Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Szczecinie, a Powiatem Pyrzyckim i Szpitalem Powiatowym w Pyrzycach. Celem listu intencyjnego jest ustalenie zasad współpracy z uwzględnieniem zabezpieczenia przez Powiat Pyrzycki potrzeb zdrowotnych oraz realizacji polityki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu i gmin ościennych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach został poddany analizie ekonomiczno – finansowej, na mocy której dyrektor Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie Konrad Jarosz sporządził informację dotyczącą połączenia Szpitala Powiatowego w Pyrzycach ze Szpitalem Klinicznym Nr 1 w Szczecinie, którą przedstawił na sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego 29.09.2021r.

14.10.2021 r. w sprawie połączenia szpitali obradowała Rada Społeczna działająca przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach odmawiając wydania opinii w sprawie połączenia do czasu uszczegółowienia założeń koncepcji połączenia.

18.10.2021r odbyła się Komisja Spraw Społecznych, na której to radni omawiali warunki połączenia, które zostały przedstawione na sesji 29.09.2021 roku.

Według aktualnych uzgodnień obecnie trwają prace związane z uszczegółowieniem koncepcji połączenia szpitali. W najbliższym okresie ma zostać przedstawiona szczegółowa propozycja połączenia szpitali z określeniem zasad prawnych, organizacyjnych, finansowych wraz z opracowaniem modelu zapewnienia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu pyrzyckiego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie.

Całościowa ocena wszystkich aspektów związanych z koncepcją połączenia umożliwi Zarządowi Powiatu Pyrzyckiego i Radzie Powiatu Pyrzyckiego podjęcie decyzji o dalszej formie działalności Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Jak sprawa wygląda dziś?

Obecnie żadna decyzja w sprawie połączenia szpitali nie zapadła i trudno spekulować, jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie. Intencją podjętych działań w sprawie połączenia szpitali było i jest zapewnienie mieszkańcom powiatu pyrzyckiego szerszego dostępu do usług medycznych oferowanych na poziomie klinicznym, a tym samym rozwój Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. W ostatnim czasie w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach zostały przeprowadzone rekordowe inwestycje związane z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego i modernizacją pomieszczeń szpitala, a aktualnie trwa inwestycja uruchomienia w szpitalu jednej z najnowocześniejszych w naszym województwie pracowni rentgenodiagnostyki. Ponadto w dniu 8 listopada nasz szpital przekształcony został w placówkę dedykowaną pacjentom hospitalizowanym z powodu podejrzenia lub zakażenia chorobą SARS-CoV-2, mamy na dzień dzisiejszy już 40 pacjentów. Dlatego nieuprawnione są opinie niektórych środowisk politycznych o zamiarze likwidacji szpitala i rozbudzanie niepotrzebnych emocji w czasie, kiedy potrzebna jest merytoryczna dyskusja.. Samorząd powiatu pyrzyckiego stawia wyłącznie na rozwój szpitala i zapewnienie mieszkańcom jak najwyższego standardu usług medycznych” – przekazał nam Stanisław Stępień, Starosta Pyrzycki.

RT

Facebook
Twitter
LinkedIn