You are currently viewing Czy radna Renata Bochan- Bochanowicz przeprosi radnego Tołoczko?

Czy radna Renata Bochan- Bochanowicz przeprosi radnego Tołoczko?

Podczas pierwszej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego nowej kadencji, jednym z pierwszych punktów porządku obrad był wybór przewodniczącego Rady Powiatu. Na to stanowisko zgłoszono dwie kandydatury. Pierwszą z nich zaproponowała i uzasadniła radna Renata Bochan – Bochanowicz – „Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo. Zgłaszam kandydaturę radnego Mariusz Szymkowicza na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu Pyrzyckiego. Pan radny ma doświadczenie samorządowe, pełnił funkcję radnego gminy Pyrzyce, był zastępcą wójta gminy Bielice, jest sprawnym managerem. Ponadto, myślę że jest bardzo ważne, uzyskał jak dotychczas najwyższą liczbę głosów w historii wyborów do Rady Powiatu Pyrzyckiego” Kolejnego kandydata zgłosił radny Robert Betyna. Zaproponował on na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu Pyrzyckiego radnego Wiktora Tołoczko.

W głosowaniu tajnym, na przewodniczącego Rady Powiatu Pyrzyckiego wybrany został radny Mariusz Szymkowicz.

Jak wielu mogło się już przekonać internet, internauci, telewidzowie nie wybaczają błędów i podawania nieprawdy. Kilka dni temu otrzymaliśmy od jednego z czytelników skany wyników głosowań ze strony Państwowej Komisji Wyborczej, z których wynika, że ilość 737 głosów oddanych na radnego Mariusza Szymkowicza nie była najwyższą w historii wyborów do Rady Powiatu Pyrzyckiego. W wyborach do Rady Powiatu Pyrzyckiego w roku 2010 Wiktor Tołoczko zdobył 804 głosy, więc nie trzeba było daleko sprawdzać, żeby stwierdzić, że radna Renata Bochan – Bochanowicz w prezentacji radnego Mariusza Szymkowicza podaje nieprawdę.

Radna mówiąc o samorządowym doświadczeniu radnego Szymkowicza pominęła również fakt, że radny porzucił przed końcem kadencji mandat radnego gminy Pyrzyce dla kariery na stanowisku zastępcy wójta gminy Bielice, a następnie porzucił stanowisko w Bielicach dla kariery managera – dyrektora Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Stargardzie.

Nasz czytelnik i my mamy nadzieję, że Pani Radna Renata Bochan – Bochanowicz na najbliższej sesji Rady Powiatu sprostuje swój błąd i poda że najwyższym wynikiem w historii Powiatu Pyrzyckiego był wynik Wiktora Tołoczko.

RT

Facebook
Twitter
LinkedIn