You are currently viewing Czemu nikt nie chce roboty w Mielęcinie?

Czemu nikt nie chce roboty w Mielęcinie?

Planowany od 3 lat remont Szkoły Podstawowej w Mielęcinie nie może dojść do skutku, Na ten cel pod tytułem „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie” gmina Pyrzyce pozyskała już dotację i można byłoby rozpocząć prace. A i okres epidemii, zdalne nauczanie sprzyjałoby pracom, bo dzieci w szkole mniej. Niestety, w przeprowadzonych już łącznie ośmiu przetargach nieograniczonych nie udało się wyłonić wykonawcy. Dziś trudno powiedzieć, czy remont zabytkowego obiektu, w jakim mieści się szkoła w Mielęcinie, jest zbyt dużym budowlanym wyzwaniem czy firmy budowlane są zarobione po przysłowiowe pachy. 08.03.2021r ogłoszone zostało kolejne, dziewiąte postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art 275 pkt. I ustawy PZP z terminem składania ofert do 23.03.202 Ir.