You are currently viewing Coraz mniej ślubów w powiecie pyrzyckim

Coraz mniej ślubów w powiecie pyrzyckim

W jednym z Pulsów podawaliśmy dane z gmin powiatu pyrzyckiego na temat zgonów, urodzin i ilości mieszkańców w poszczególnych gminach powiatu pyrzyckiego w ostatnich latach. Dziś zajmiemy się radośniejszą tematyką. Podamy Państwu informacje na temat ilości zawieranych małżeństw w pyrzyckich gminach w latach od 2018 do 2022 roku. Na terenie powiatu pyrzyckiego mamy cztery Urzędy Stanu Cywilnego, a mieszczą się one w Pyrzycach, Lipianach, Warnicach i Przelewicach. Gminy Bielice i Kozielice takowych nie posiadają, a mieszkańcy tych gmin w zakresie spraw USC udają się do Pyrzyc. I tu temat ślubów nastręcza pewien problem, bo, jak nas poinformowano w USC w Pyrzycach, danych z tego urzędu nie da się precyzyjnie podzielić na trzy gminy z uwzględnieniem ślubów cywilnych i konkordatowych i jeszcze przyporządkować je do każdej z obsługiwanych gmin. Wiąże się to z tym, że od 2015 roku w USC nie trzeba podawać stałego miejsca zamieszkania, a śluby w USC mogą zawierać zarówno mieszkańcy gmin Pyrzyce, Bielice, Kozielice jak i mieszkańcy innych gmin, a i mieszkańcy gminy Pyrzyce oraz gmin Kozielice i Bielice zawierają związki małżeńskie na terenie innych gmin w całej Polsce.

Dokładne dane uzyskać można jedynie w GUS. Jednak dzięki dodatkowym bazom danych, urzędnikom pyrzyckich gmin, do których zwróciliśmy się z prośbą, udało się przygotować dla nas dane. W jednej z tabel publikujemy całkowitą ilość zawartych ślubów (cywilne plus konkordatowe) w poszczególnych gminach powiatu pyrzyckiego. W drugiej tabeli, podajemy dane z trzech gmin, w których udało się wyodrębnić śluby z podziałem na cywilne i konkordatowe.

Jak widać z tabeli, w 2020 roku mimo obostrzeń covidowych dotyczących organizacji hucznych wesel, ilość ślubów wcale nie spadła tak mocno jak można byłoby przypuszczać. Kolejny spadek chętnych na ślubny kobierzec widzimy w 2022 roku i jest on większy od covidowego. 

Możemy tylko przypuszczać, że ma on związek z kryzysem gospodarczym, inflacją i drastycznym wzrostem cen, w tym także związanych z organizacją ślubów i wesel.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn