You are currently viewing Bursztynki i Cztery Żywioły

Bursztynki i Cztery Żywioły

Przygodę z harcerstwem rozpoczęłyśmy 2 marca 2022r. Zostały utworzone 2 grupy: Gromada Zuchowa „ Bursztynki” oraz Drużyna Harcerska „ Cztery Żywioły”. Łączna liczba dzieci to 45 . Zbiórki odbywały się dwa razy w tygodniu dla obu grup w harcówce, która została utworzona przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach.

Jeszcze przed utworzeniem drużyn sporządziłyśmy program zajęć, który został zaakceptowany przez komendanta Hufca w Myśliborzu pana Rafała Topolskiego. Program zakładał poznanie historii i twórców ZHP, struktur związku oraz wyposażenie munduru i jego znaczenie w historii jak również w teraźniejszym czasie.

Zuchy i harcerze podczas tygodniowych zbiórek zdobywali swoje sprawności w różnych dziedzinach, do których solidnie się przygotowywali. Priorytetem naszym było nauczenie młodych ludzi musztry, którą zaprezentowali podczas złożenia obietnicy zuchowej i przysiężenia harcerskiego 11 czerwca 2022r.

Ponadto podczas naszych spotkań starałyśmy się, aby drużyny zintegrowały się ze sobą i w tym celu przeprowadziłyśmy liczne gry i zabawy, w których widać było zadowolenie wśród uczestników. Harcerze i zuchy nie tylko poznawali historię ZHP, ale również zasady udzielania pierwszej pomocy oraz tego, jak bezpiecznie poruszać się po drogach pieszo i rowerem, co zostało przełożone na udział w sobotnich rajdach rowerowych i pieszych.

W okresie próbnym sprawdziliśmy się podczas nocy w szkole, gdzie sami sobie przygotowywaliśmy posiłki oraz spaliśmy w śpiworach na sali gimnastycznej. Ten test na samodzielność przygotował nas do wyjazdu na ,,Zieloną Szkołę’’ w Myśliborzu. Podczas wyjazdu oprócz ciekawych atrakcji zuchy i harcerze przygotowywali się, jak być dobrym harcerzem poprzez tematyczne gry i zabawy.

Kiedy rozpoczęłyśmy naszą działalność dwa tygodnie wcześniej wybuchła wojna na Ukrainie. W związku z tym chcieliśmy pomóc osobom, które przybyły do naszego miasta uciekając przed tą tragedią. Zorganizowaliśmy w szkole zbiórkę darów, które były potrzebne potrzebującym.

Przekazaliśmy je dla pani dyrektor Szkolnego Ośrodka Wychowawczego w Pyrzycach.

11 czerwca na stadionie OSiR w Pyrzycach odbyła się uroczystość zaprzysiężenia. Zuchy i harcerze złożyli swoje ślubowanie w obecności swoich rodziców, jak również zaproszonych gości i tym samym zakończyliśmy okres próbny.

Teraz przygotowujemy program naszego działania, w dalszym ciągu będziemy umacniać naszych wychowanków w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. Będziemy uczestniczyć w uroczystościach państwowych oraz nieść pomoc innym oraz przygotowywać się do obozu harcerskiego, który planujemy w przyszłym roku. Jesteśmy chętni do uczestnictwa w różnych przedsięwzięciach, imprezach kulturalnych, jakie są organizowane na terenie naszego miasta Pyrzyce. Jednym z naszych celów jest pozyskanie sponsorów, którzy chcieliby wesprzeć nas finansowo. Pozwoliłoby to nam na organizowanie większej liczby wyjazdów, planujemy w przyszłym roku obóz harcerski, a koszta są wysokie.

Chciałybyśmy podziękować burmistrz Pyrzyc pani Marzenie Podzińskiej oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowe z OI w Pyrzycach pani Małgorzacie Jasion za wsparcie i zaangażowanie podczas tworzenia harcerstwa w naszej szkole. Dziękujemy komendantowi Hufca w Myśliborzu panu Rafałowi Topolskiemu za pomoc, dobre słowo, dobrą radę podczas tworzenia drużyn w Pyrzycach. Dziękujemy również przybocznej Weronice Dudkiewicz za przekazywanie wiedzy, doświadczenia, jakie zdobyła będąc harcerką w Szczecinie. Jej zapał i zaangażowanie przekładał się na nas wszystkich. Życzymy Tobie wytrwałości w zdobywaniu nowych celów, sukcesów w szkole, uśmiechu na twarzy oraz spełnienia wszystkich marzeń.

Czuwaj!

Małgorzata Olejniczak

Justyna Pawłowska

Facebook
Twitter
LinkedIn