You are currently viewing Burmistrz Pyrzyc i wójt Kozielic już po absolutorium?

Burmistrz Pyrzyc i wójt Kozielic już po absolutorium?

       19 listopada 2018 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Tomaszem Hincem, Wojewodą Zachodniopomorskim a Bogusławem Staszewskim, prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Na mocy tego porozumienia Wojewoda Zachodniopomorski wspólnie z Regionalną Izbą Obrachunkową każdego roku będą publikować informacje o stanie zachodniopomorskich gmin, powiatów i województwa.

       Kilkanaście dni temu opublikowany został pierwszy taki raport za 2019 rok. Dokument zawiera wiele specjalistycznych danych dotyczących kondycji jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku a także tendencję, czyli jak się mają samorządowe finanse porównując rok do roku. W tym zestawieniu analitycy podliczyli samorządom rok 2019 i porównali z 2018. W opublikowanej tabeli najwyżej i z najwyższym awansem rok do roku w kategorii gminy wiejskie znajduje się gmina Kozielice, która uplasowała się na pozycji 21 na 47 gmin wiejskich, z awansem rok do roku o 8 miejsc. W tym samym zestawieniu gmin wiejskich na miejscu 33 znajduje się gmina Przelewice o 7 miejsc do góry, gmina Warnice na miejscu 38 także o 7 miejsc do góry porównując rok 2019 do 2018. Na ostatnim 47 miejscu w kategorii gmin wiejskich w zestawieniu wojewody i RIO znajduje się gmina Bielice i tutaj mamy spory spadek rok do roku, bo aż o 12 miejsc. Jeżeli chodzi o gminy wiejsko – miejskie takie jak Pyrzyce i Lipiany to na 55 takich samorządów w województwie zachodniopomorskim, najwyżej, bo na miejscu 18, z awansem o 12 miejsc do góry znajdujemy gminę Pyrzyce, gmina Lipiany w tabeli znalazła się na miejscu 47, także z awansem rok do roku o 5 miejsc.

         W przypadku Kozielic i Pyrzyc ocenę kondycji finansowej obu gmin, dokonaną przez specjalistów wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej można chyba już uznać jako wniosek obu instytucji o udzielenie przez obie rady dla burmistrz i wójta absolutorium, co potwierdzi się lub nie już za miesiąc podczas sesji absolutoryjnych, wątpliwość płynie stąd, że bywało już tak w pyrzyckich samorządach, że RIO jest za, a radni przeciw.
PP