You are currently viewing Będzie nowy rentgen w pyrzyckim szpitalu

Będzie nowy rentgen w pyrzyckim szpitalu

 Jeszcze w tym roku Szpital Powiatowy w Pyrzycach zakupi nowy sprzęt (stacjonarny i przenośny) do pracowni RTG. W ramach zadania pomieszczenia pracowni zostaną przystosowane do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych. Aktualnie pracujące urządzenia RTG zakupione mają już ponad 15 lat. Szacunkowa wartość inwestycji to kwota 1,7 miliona zł. Środki na tę inwestycję pozyskało dla szpitala Starostwo Powiatowe w Pyrzycach w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.
„Inwestycję zamierzamy zrealizować w pierwszym półroczu tego roku, przygotowujemy się już do procedur przetargowych. Modernizację pomieszczeń dla pracowni RTG i całą inwestycję planujemy zrealizować tak, by nie zakłócała ona normalnej pracy szpitala” – przekazał nam Stanisław Stępień, Starosta Pyrzycki

Facebook
Twitter
LinkedIn