You are currently viewing 540 tysięcy dotacji na zabytki w Brzesku i Jesionowie

540 tysięcy dotacji na zabytki w Brzesku i Jesionowie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony Zabytków poinformował Urząd Gminy Przelewice, że w ramach budżetu na 2019 rok udzieliło Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Jesionowie dotacji w wysokości 180 000, 00 zł. Środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów zadania pn. „Jesionowo, kościół pw. św Floriana (XIII w.): remont dachu oraz zabezpieczenie malatury”, całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 296 947,45 zł. Podobnej treści pismo ministerstwo kultury skierowało do Urzędu Gminy Pyrzyce, w którym informuje, że także w ramach budżetu na 2019 rok ze środków na ochronę zabytków ministerstwo udzieliło Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Brzesku dotacji w wysokości 360 000,00 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. „Brzesko, kościół pw. Narodzenia NMP (XIII w.) remont dachu”, całkowity koszt realizacji tego zadania wyniesie 360 561,74 zł.