You are currently viewing 17 przypadków boreliozy w powiecie pyrzyckim

17 przypadków boreliozy w powiecie pyrzyckim

Zrobiło się cieplej, wyszło słońce i pyrzyczanie ruszyli na leśne wycieczki. Pełen spokój i relaks, a tymczasem w krzakach może czekają na nich ledwo co przebudzone majowe kleszcze. Każdego roku, w wielu mediach pojawiają się ostrzeżenia i rady jak postępować, jak się zabezpieczyć, żeby malutki kleszcz nie wyrządził nam dużej krzywdy.

Kleszcze mimo swoich niewielkich rozmiarów są bardzo niebezpieczne dla ludzi i zwierząt.

Przyjmuje się, że szczyt aktywności rocznej kleszczy przypada na maj-czerwiec i wrzesień-październik. Ze względu na ciepłe zimy, okres żerowania kleszczy może się wydłużać w zależności od temperatury. W ciągu dnia kleszcze są najbardziej aktywne od pierwszej rosy do południa, a potem od godz. 16:00 do zmroku. W temperaturze poniżej 4 st. C kleszcze zapadają w letarg. Niekorzystne warunki pogodowe przesypiają w ściółce.

Kleszcze możemy spotkać na obrzeżach lasów, wraz z przylegającymi do nich użytkami zielonymi, na polanach, nadrzecznych łąkach i bagnach, w lasach liściastych, wysokich trawach, przydomowych ogródkach, działkach i miejskich parkach. Jak podaje w swoim rocznym sprawozdaniu za 2022 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach w 2022 r. zarejestrowano na terenie naszego powiatu 17 przypadków boreliozy rozpoznanych głównie u osób dorosłych, w tym 1 przypadek neuroboreliozy zdiagnozowany u chłopca w wieku 6 lat wymagającego hospitalizacji. We wszystkich przypadkach wdrożono antybiotykoterapię. W trakcie przeprowadzonych wywiadów ustalono, że do kontaktów z kleszczami zazwyczaj dochodziło w obrębie lasów, ogródków działkowych i łąk. Kleszcze  mogą przenosić bardzo groźne choroby zakaźne m.in. boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Borelioza – jest to choroba bakteryjna. Charakterystycznym objawem boreliozy jest pierścieniowate zaczerwienienie skóry wokół miejsca ukąszenia przez kleszcza. W późniejszym stadium choroby może pojawić się przewlekłe zmęczenie, gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowe, ogólne osłabienie. Ryzyko przeniesienia zakażenia przez kleszcza istotnie rośnie, gdy kleszcz przebywa w skórze co najmniej 36 godzin, dlatego ważne jest szybkie i prawidłowe usunięcie kleszcza. Borelioza jest chorobą, na którą nie ma szczepionki, dostępne jest leczenie przyczynowe – antybiotykoterapia trwająca co najmniej 21 dni. Kleszczowe zapalenie mózgu – choroba wirusowa, która w początkowym okresie może zostać

nierozpoznana z powodu mało charakterystycznych objawów. U osób zakażonych z objawami wyróżniamy 2 fazy choroby. Pierwsza faza pojawia się po 7-14 dniach od ukąszenia przez kleszcza i związana jest z występowaniem wirusa we krwi. Objawy, które mogą wystąpić w tej fazie to: gorączka, ból głowy, ból mięśni (utrzymują się około tygodnia). Druga faza choroby związana jest z obecnością wirusa w obwodowym układzie nerwowym. Objawy to bóle głowy, gorączka, nudności, wymioty, utrata przytomności, zespół zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych, zapalenie mózgu. Objawy zwykle ustępują po 2 – 3 tygodniach, ale nawet u 58% chorych przebycie kleszczowego zapalenia mózgu może wiązać się z występowaniem powikłań.

Warto zapoznać się z powszechnie dostępnymi informacjami, jak zabezpieczyć się przed ukłuciem malutkiego kleszcza i powikłaniami.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn