Uchwała Nr XXXVI/189/2017 - Program Rewitalizacji Gminy Warnice na lata 2016-2026

W dniu 29.09.2017 roku Uchwałą  Nr XXXVI/189/2017 Rada Gminy Warnice przyjęła Program Rewitalizacji Gminy Warnice na lata 2016-2026 oraz złożyła  wniosek o wpis programu rewitalizacji do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego.