Gmina Warnice

WÓJT GMINY WARNICE INFORMUJE

WÓJT GMINY WARNICE INFORMUJE
o wywieszeniu w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr:

                 dz. 35/2 obręb Obryta;

                dz. 35/3 obręb Obryta;

                dz. 35/4 obręb Obryta;

                dz. 35/5 obręb Obryta;

          

przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

 

WÓJT GMINY WARNICE INFORMUJE

  WÓJT GMINY WARNICE INFORMUJE
o wywieszeniu w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr:

cz.dz.191/1 nr porządkowy 2A , 3, 6, 8, 10, 16, 19, 20,21, 22, 23,24, 25A, 26, 27, 29, 30 obręb Warnice;

cz.dz.191/1 nr porządkowy  32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 obręb Warnice;

cz.dz.190/1 nr porządkowy 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 obręb Warnice; dz. 36/2 obręb Warnice;

przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na pisemny wniosek.

 

WÓJT GMINY WARNICE INFORMUJE

                   WÓJT GMINY WARNICE
                               INFORMUJE
o wywieszeniu w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr:
              
                107/1, cz.dz. 103/2 obręb Stary Przylep;
                35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 37 obręb Obryta;
                cz.dz. 109 obręb Zaborsko;
                161/2, cz.dz. 143 obręb Kłęby
Subscribe to Gmina Warnice