Gmina Warnice

WÓJT GMINY BIELICE INFORMUJE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY BIELICE

Wójt Gminy Bielice informuje o wywieszeniu w siedzibie Urzędu

wykazu nieruchomości nr 1/2019, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   

             ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.)

 

WÓJT GMINY WARNICE INFORMUJE

 WÓJT GMINY WARNICE    INFORMUJE
                                                                              
o wywieszeniu w siedzibie Urzędu ogłoszenia o przetargu pisemnym

nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

dz. nr 35/3 obręb Obryta. Termin części jawnej przetargu: 25.03.2019 r. godz. 10:30

 

 

WÓJT GMINY WARNICE INFORMUJE

 

WÓJT GMINY WARNICE  INFORMUJE                                                           

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu ogłoszenia o przetargu pisemnym

nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

dz. nr 35/2 obręb Obryta. Termin części jawnej przetargu: 25.03.2019 r. godz. 10:00

 

 

WÓJT GMINY WARNICE INFORMUJE

WÓJT GMINY WARNICE  INFORMUJE
                                                                                
o wywieszeniu w siedzibie Urzędu ogłoszenia o przetargu pisemnym

nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości

 
cz.dz. nr 143 obręb Kłęby. Termin części jawnej przetargu: 25.02.2019 r. godz. 10:00

 

Subscribe to Gmina Warnice