Gmina Warnice

WÓJT GMINY WARNICE INFORMUJE

       WÓJT GMINY WARNICE INFORMUJE
o wywieszeniu w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr:
              
        dz. 233/2 obręb Stary Przylep – pomieszczenia gospodarcze w Świetlicy wiejskiej,
        dz. 151/2 obręb Warnice – pomieszczenia w budynku pod działalność zdrowotną,
        dz. 152/3 obręb Warnice – pomieszczenia w budynku gminnym,
        dz. 194 obręb Warnice – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
Subscribe to Gmina Warnice