Gmina Warnice

WÓJT GMINY WARNICE INFORMUJE

WÓJT GMINY WARNICE  INFORMUJE

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu ogłoszenia o przetargu pisemnym

nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości

cz.dz. nr 143 obręb Kłęby. Termin części jawnej przetargu: 14.12.2018 r. godz. 10:00

dz. nr 161/2 obręb Kłęby.  Termin części jawnej przetargu: 14.12.2018 r. godz. 10:30

 

WÓJT GMINY WARNICE INFORMUJE

 WÓJT GMINY WARNICE INFORMUJE

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr:

           dz. 161/2 obręb Kłęby;

           cz. dz. 143 obręb Kłęby;

           cz. dz.171 obręb Wierzbno;

           cz. dz. 532 obręb Warnice;      

przeznaczonych do dzierżawy.

 

WÓJT GMINY WARNICE INFORMUJE

          WÓJT GMINY WARNICE INFORMUJE
o wywieszeniu w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr:

         dz. 207 obręb Stary Przylep – pomieszczenia w budynku gminnym,

         dz. 61 obręb Zaborsko - pomieszczenia w budynku gminnym

przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

Subscribe to Gmina Warnice