Gmina Warnice

Ogłoszenie Warnice III przetarg

                       WÓJT GMINY WARNICE

                                 OGŁASZA

   III PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA:

   sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,21 ha oznaczonej w ewidencji

   gruntów jako działka nr 229/1 obręb Zaborsko gm. Warnice. Nieruchomość

   zgodnie z ewidencją gruntów jest sklasyfikowana jako zurbanizowane

   tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczona symbolem Bp.

              Cena wywoławcza nieruchomości - 37 000 zł.

Subscribe to Gmina Warnice