Gmina Bielice

WÓJT GMINY WARNICE INFORMUJE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY BIELICE

PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 

Wójt Gminy Bielice informuje

o wywieszeniu

w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 2/2018,

przeznaczonych do przetargu zgodnie z Rozporządzeniem Rady

Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004r

Subscribe to Gmina Bielice